HorseDream®  The Corporate Approach

Personal And Professional Development

HorseDream Poland. Agata Wiatrowska.

Horse Assisted Education International

Programy trenerskie HorseDream® na całym świecie

ORGANIZACJE

 

W koniu,  rzeczywistość i wizja są wyjątkowo połączone. Uczenie się w obecności koni wymaga sto procent koncentracji, obecności i świadomości. Koń jest absolutnie prawdziwą istotą. Z drugiej strony od tysięcy lat istnieje również mitologiczne połączenie z koniem - sam koń jest legendą, snem i wizją. Koncepcja HorseDream® łączy jednocześnie rzeczywistość i wizję.

 

Koń uosabia dumę, siłę, piękno, wolność, odwagę i energię, tak samo jak wrażliwość, ostrożność i zawsze obecną gotowość do ucieczki. Jest gotów służyć ludziom i robi to zarówno z pozycji bycia zdominowanym jak również poprzez całkowicie dobrowolny udział. Poza tym stado koni daje poczucie ochrony, bezpieczeństwa, integracji i współpracy, a także pewności siebie i spełnienia.

 

Podejście HorseDream® pomaga tworzyć nową kulturę w organizacji.

LIDERZY

 

W minionych wiekach wszyscy przywódcy byli szkoleni z udziałem koni. Praca z końmi promuje odwagę, siłę, kreatywność i gotowość do podejmowania ryzyka, ale jednocześnie wspiera również poczucie odpowiedzialności, rzetelności, cierpliwości i determinacji.

 

"Być prowadzony" oznacza podążać dobrowolnie. W najbardziej wyraźnej formie powinno zapewnić niezależność i gotowość do podejmowania ryzyka wynikającego z ruchu w kierunku, którego pragnie lider.

 

A koń? Dlaczego koń podąża?

Koń podąża dokładnie wtedy, kiedy osoba wykazuje  pewność siebie, godność zaufania, przejrzystość, wiarygodność i jest zorientowanie na cel.

 

Jak jeden z uczestników powiedział: "Do tej pory dużo czytałem na temat przywództwa, ale dziś poczułem, czym przywództwo jest." Koń bezpośrednio odzwierciedla zewnętrzny sposób przywództwa, jak również wewnętrzną postawę. To pomaga nam rozpoznać nasze mocne i słabe strony, i czasami wymaga  tylko niewielkiej samo-korekty, żeby stać się bardziej “rzeczywistym sobą”.

 

ZESPOŁY

 

Gdzie ludzie pracują razem pojawiają się wyzwania, które kosztują czas i energię. Mogą one być wywołane przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Gdy powstaje nowy zespół potrzeba trochę czasu, aby pozbyć się dystansu i zbudować zaufanie.

 

Czasami komunikacja nie udaje się tylko z powodu nieporozumień, albo dlatego, że kontakt nie odbywa się w odpowiedni sposób, a może też dlatego, że informacje zostały wymienione zanim ludzie znaleźli odpowiednie podejście do siebie.

 

W przestrzeni uczenia się wynikającej z udziału koni jest możliwy rozwój zespołów w niezwykle szybkim tempie. W dwóch sesjach 4-godzinnych, przechodzą one przez tak zwane cztery etapy procesu rozwoju zespołu (wg Tuckman): formowanie, szturm, normowanie i działanie lub zgodnie z Christoph V. Haug: faza testowania, faza konfliktu, faza organizacyjna i faza robocza.

HorseSense
Agata Wiatrowska
Salezego 6/141

00-392 Warszawa

Poland

 

Mobile Phone: 0048 505 526 039

E-mail: agatawiatr@gmail.com

Internet: www.horsesense.pl

 

HorseDream is a trademark of
G&K HorseDream GmbH.

All rights reserved.

Copyright © 1996-2018 by G&K HorseDream GmbH